Fundació Mallorca Literària

Col·laborar amb Cubus per a la Fundació implica aprenentatge amb experts en tecnologies i gamificació. Amb una resolució destacada, organització excepcional i suport essencial.

Ziggy’s Wish

Working with Cubus is like being a kid going on a great adventure with your best friends. They are exciting, brave, visionary, hilarious and utterly dependable.”

Institut Ramon Llull

De Cubus Games en destacaríem l’empatia i la capacitat d’entendre les necessitats del client i convertir-les en allò que vol. Són professionals i eficients i molt sensibles a la llengua i la cultura catalana